Mikrofilmovanje

Čuvanje Vaših dokumenata na mikrofilmu predstavlja sigurno, provjereno, zakonski priznato i trajno rješenje

MIKROFILMOVANJE

Mikrofilm predstavlja skup postupaka i tehnika prenošenja izvornog dokumenta u smanjeni oblik (mikrooblik) pogodan za pohranu i čuvanje. Pojam se prvenstveno odnosi na analogne, u novije doba i računarski potpomognute postupke, kojima se vrlo umanjeni originali dokumenata fotografski snimaju na fotoosjetljivu podlogu (mikrofilm, mikrofiš).

Odlike mikrofilmske dokumentacije:

  • Trajnost arhivirane dokumentacije (trajnost arhive na mikrofilmu se procjenjuje na 500 godina).
  • Ušteda na prostoru u odnosu na papirnu dokumentaciju za 98%.
  • Predstavlja jeftin i efikasan način osiguranja kako bi Vaša dokumentacija bila sačuvana i pristupačna.
  • Brzo pronalaženje dokumenta, lociranjem dokumenta preko ključnih riječi i broja mikrofilma i mikrofilmske adrese dokumenata (redni broj blipa).
  • Postojanost oblika arhiviranja. Tehnologija mikrofilmovanja se najduže zadržala u nepromijenjenom obliku i za sada je najpouzdaniji nosilac zapisa dokumenata.

Glavni razlog za mikrofilmovanje Vaših zapisa je njihovo trajno arhiviranje u postojanom, lako pristupačnom formatu, koji daje identičan prikaz Vašeg originalnog dokumenta.