Distribucija opreme za digitalizaciju i mikrofilmovanje

Janich & Klass – Microform

Microform GmbH je osnovan 1994., u početku sa ciljem da osigura nastavak proizvodnje i prodaje veoma uspješne Agfa – ADMIS CD 51 Rotary Camera za mikrofilm. Od tada se razvija i proširuje asortiman u koraku sa potrebama tržišta.

Poseban akcenat je stavljen na proizvodnju dokument skenera dizajniranih za obradu dokumentacije velikih volumena. Kombinovanjem ovih skenera sa moćnim softverskim rješenjima postiže se maksimalna ekonomičnost u obradi dokumentacije i informacija.

Microform zauzima i značajno mjesto u proizvodnji i distribuciji opreme za mikrofilmovanje.

Osnivanjem Microform Partner Group, u sastavu koje je i ADS (Autorizovani distributer za BiH), pokrivena je gotovo cijela Evropa, a sa svojim partnerima ostvaruju značajne rezultate i na drugim kontinentima.

XINO – maximum innovation

Sam naziv XINO predstavlja skraćenicu od „maximum innovation“ što se najbolje vidi u novoj XINO S700 proizvodnoj liniji.

Postoje tri modela u zavisnosti od brzine skeniranja, a top-model omogućava skeniranje i do 220 ppm (listova u minuti). Opremljen je sa uređajem za patchcode sortiranje, koji omogućava da se patchcode-ovi izdvajaju automatski iz skeniranog materijala u toku samog procesa skeniranja. Ovo omogućava ponovnu upotrebu istih patchcode-ova, bez manuelnog izdvajanja iz dokumenata, što predstavlja značajnu uštedu u vremenu i novcu. Sa integrisanom Smart Color Detection funkcijom, omogućeno je razdvajanje dokumentacije sa color markerima – bez upotrebe patchcode separatora.

Garancija jednake osvjetljenosti dokumenta omogućava sistem sa LED koji je u radu odmah po uključenju (nema potrebe za zagrijavanjem) i veoma dugog vijeka, što smanjuje troškove zamjene lampi.

Jedinstvenost konstrukcije prenosa papira preko čeličnih kugli zadržan je i kod ovog modela, ali je još usavršen. Ulagač papira (feeder) je opremljen sa pojedinačno kontrolisana tri senzora, ultrasonična double-sheet detekcija i promjenjiva visina ulagača u zavisnosti od broja dokumenata koji su na ulagaču.

Robusna konstrukcija sa već testiranim rješenjima na prijašnjim modelima, omogućava rad 24/7.

Ne zavisi od vrste dokumentacije – praktično svaki tip dokumenta moguće je skenirati.

Isporučuje se sa već ugrađenim XINO capture scanning software-om, koji može da odgovori na sve postavljene zahtjeve.