Naši klijenti

NAŠI KLIJENTI

Mtel

HET (Hidroelektrane na Trebišnjici) Trebinje

RiTE Gacko

HE Višegrad

RiTE Ugljevik

HE na Vrbasu

JP Putevi RS

Fond PIO RS

Federalni zavod za Mirovinsko/Penzijsko Invalidsko osiguranje

Elektroprenos

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Vodovod ad Banja Luka

Nova banka a.d. Banja Luka

Balkan Investment bank

Hypo banka

Addiko banka

Sberbank

Banka Srpske - u stečaju

Vlada Unsko-sanskog kantona

G-petrol

Glas Srpske

Wiener osiguranje

Atos osiguranje

Grad Banja Luka

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K Mostar

Arhiv tuzlanskog kantona

Lutrija Republike Srpske

JZU - Institut za javno zdravstvo RS

Veterinarski institut RS

Agencija za osiguranje RS

Okružno tužilaštvo Doboj

Sinergija

Delta Maxi

Jadran naftagas

Ustavni sud Republike Srpske