Dezintegracija

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se mora povjerljivo uništiti.

DEZINTEGRACIJA (REZANJE, UNIŠTAVANJE) DOKUMENTACIJE

Kompanija ADS u svom poslovanju nudi kompletno rješenje za uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju, bez obzira da li dokumentacija smještena kod korisnika ili u našim arhivskim depoima.
Separatno, povjerljivo uništavanje dokumentacije se vrši provlačenjem kroz mašine za rezanje papira (šredere) različitih stepena bezbjednosti. (P1-P7, prema DIN 66399).

P1-P2

P3-P4

P5-P7

Povjerljivo uništavanje dokumentacije podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

  • Sigurno i bezbjedno pakovanje dokumentacije u arhivske kartonske kutije, preuzimanje i transport dokumentacije vozilima kompanije Infinity ADS uz sačinjavanje zapisnika o preuzimanju;
  • Separacija dokumentacije;
  • Separatno povjerljivo uništavanje dokumentacije provlačenjem kroz mašine za rezanje papira različitih stepena bezbjednosti (P1-P7, prema DIN 66399)– šredere;
  • Odvoženje uništene dokumentacije na lokaciju za njeno trajno odlaganje i reciklažu;
  • Postupak uništavanja dokumentacije se obavlja u prisustvu komisije kompanije Infinity ADS i klijenta;
  • Nakon povjerljivog uništavanja dokumentacije izrađuje se i dostavlja Zapisnik o uništavanju registraturskog materijala.

Svu potrebnu dokumentaciju možemo uništiti najbezbjednije i uz poštovanje svih procedura i propisa vezanih za tu oblast, uz saglasnost nadležnog Arhiva na zahtev klijenta.