Ekstrakcija podataka

Optičko prepoznavanje podataka.

EKSTRAKCIJA PODATAKA

Koristeći dokazane vodeće svjetske softverske pakete za profesionalnu automatsku obradu dokumentacije, u mogućnosti smo da vam ponudimo usluge ekstrakcije podataka sa skeniranih dokumenata tehnologijama OCR, ICR i OMR, kao i jedinstvenu uslugu automatskog indeksiranja – efikasnog unosa podataka (dobijenih sa skeniranih dokumenata) u vaš informacioni sistem
Tehnologija više nije prepreka za potpuno automatizovan ulaz i razvrstavanje informacija unutar firme, bilo da su one primljene elektronskim putem, putem klasične pošte, putem faksa.

Organizacije i javne institucije moraju tražiti nove pouzdane mogućnosti za optimizaciju i racionalizaciju poslovnih procesa i obradu informacija. Našim korisnicima možemo predložiti najoptimalnije rješenje i realizovati projekat koji će korisniku omogućiti sve prednosti automatizacije sa minimalnim vremenom povrata investicije.

Na svaki način će svako rješenje omogućiti jedan ulaz informacija u organizaciju nezavisno od tipa informacije i oblika u kome je informacija ušla u organizaciju.

Savremena rješenja podržavaju više jezika, pisama i sve tipove dokumenata. Bili oni strukturirani (fakture…), djelimično strukturirani (narudžbe…) ili nestrukturirani (dopisi, ugovori…)

Rješenje obuhvata ulaz dokumentacije i informacija, klasifikaciju, procesiranje, validaciju i internu distribuciju.