Dokumentacioni sistemi

U našoj ponudi su kvalitetni, u svijetu dokazani standardizovani sistemi na nivou gotovog industrijskog proizvoda, pripremljeni za uvođenje u rad bez tehničkog rizika i nepredvidivih troškova

DOKUMENTACIONI SISTEMI

Implementacija efikasnog digitalnog i hibridnog dokumentacionog sistema za sve oblike i formate informacija može biti jednostavniji zadatak nego što se pretpostavlja. U našoj ponudi su kvalitetni, u svijetu dokazani standardizovani sistemi na nivou gotovog industrijskog proizvoda, pripremljeni za uvođenje u rad bez tehničkog rizika i nepredvidivih troškova

U ponudi su:

  • eStor RMS/DMS sistem elektronske arhive ( za više informacija na linku)
  • DiArIS – digitalna arhiva ( za više informacija na linku)

Šta korisnik dobija uvođenjem savremenog dokumentacionog sistema?

Ušteda radnog vremena i manji trošak rada

Osiguran pristup sadržaju dokumenata s bilo koje lokacije

Podizanje efikasnosti i kvalitete rada

Integracijom informatičkih i savremenih dokumentacionih sistema

Zaštita dokumenata

Potpuna kontrola nad dokumentacijom preko dodjele prava pristupa i evidencije aktivnosti nad dokumentima

Ušteda u prostoru i opremi za čuvanje

Praćenjem starosti dokumenata i izlučivanjem nakon isteka zakonski propisanog vremena čuvanja