EBA šrederi (rezači papira, optičkih medija i hard diskova)

EBA šrederi (rezači papira, optičkih medija i hard diskova)

Nasuprot svih predviđanja, povećanjem korištenja elektronskih medija i informatizacije  društva, sve više i više je papira u upotrebi. To, na žalost, takođe znači da se sve više i više informacija odlaže u kante za otpatke i kontejnere. Za kompanije, koje ne polažu posebnu pažnju, ovo predstavlja priličan rizik. Često, učinjena šteta se ne može popraviti.

Sa EBA šrederima ovi rizici su prošlost. EBA Vam omogućava da nađete pravi nivo sigurnosti, u zavisnosti od Vaših potreba i stepena povjerljivosti informacija, a prema standardu DIN 66399.

Standard DIN 66399 definiše 7 nivoa sigurnosti, kao i preporuke do kojeg nivoa sigurnosti treba uništavati dokumentaciju zavisnosti od povjerljivosti informacija koje sadrže.

EBA šrederi su konstruisani tako da u jednostavni za upotrebu, a sa posebnim osvrtom na sigurnost korisnika. U zavisnosti od modela, mogu da uništavaju papir, kompletne registratore, optičke medije (CD, DVD), kao i hard diskove.
ADS je Autorizovani distributer za BiH.