Registratursko sređivanje dokumentacije

Usluga registraturskog sređivanja dokumentacije obuhvata izradu zakonski propisanih akata, upravljanje i fizičko arhiviranje dokumentacije

REGISTRATURSKO SREĐIVANJE DOKUMENTACIJE

Usluga registraturskog sređivanja dokumentacije obuhvata izradu zakonski propisanih akata, upravljanje i fizičko arhiviranje dokumentacije i to kroz:

 • Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja;
 • Utvrđivanje graničnih godina stvaraoca fonda i raspona godina građe;
 • Klasifikacija i razvrstavanje građe na fondove;
 • Evidentiranje sređene građe u arhivsku knjigu kao osnovnu evidenciju i izrada knjige u elektronskoj formi;
 • Izrada popisa bezvrijedne dokumentarne građe koja se predlaže za uništenje;
 • Izdvajanje bezvrijedne dokumentarne građe kojoj su po listi kategorija istekli rokovi čuvanja, a po procedurama i propisima nadležnog Arhiva;

Registratursko sređivanje dokumentacije Vam omogućava:

 • Da Vaša dokumentacija bude uvijek ispravno obilježena i na pravom mjestu,
 • Da Vaš arhivski depo bude adekvatno uređen i ispravno obilježen kako bi se uštedjelo vrijeme potrebno za rad,
 • Da se o dokumentima i kretanjima dokumenata vodi adekvatan zapis,
 • Da Vaš Arhivar kao i ostali zaposleni dobiju adekvatnu obuku o upravljanju dokumentacijom, koja se odnosi i na praćenje zakonskih propisa,
 • Da dokumenta kojima je istekao rok čuvanja uništite na pravilan način i o tome napravite adekvatan zapis,
 • Da redovno oslobađate prostor od dokumentacije kojoj je istekao rok čuvanja.

Ovom uslugom izbjegavamo bespotrebno čuvanje i arhiviranje dokumentacije, čime vršimo znatnu uštedu novca, vremena i prostora jedne kompanije.